Wat is counselling?

Counselling

Counselling is een vorm van psychosociale hulpverlening. Counselling is mensgericht en niet probleemgericht en werkt vanuit de holistische visie: de mens wordt beschouwd als één geheel. Fysieke gevoelens, emoties, gedachten, verlangens, levensovertuiging en sociale omstandigheden zijn gebieden die allemaal verbonden zijn met elkaar. Ze beïnvloeden elkaar en kunnen niet los van elkaar gezien worden. Ze vormen samen een balans. Als op het ene niveau iets gebeurt, heeft dat effect op de andere niveaus.

Counselling kan onder meer helpen bij emotionele problemen, stress, zingevingvraagstukken, het verwerken van verlies, eenzaamheid, depressies, examenvrees en faalangst. In een open vertrouwensrelatie wordt gekeken naar de door jezelf gewenste toekomst, je eigen ontwikkeling en de te ondernemen acties daarin. Met een luisterend oor, zonder oordeel, ieder in zijn eigen waarde laten is waar ik voor sta.

Methode

Counselling is vooral gebaseerd op luisteren en jou helpen helder na te denken over je eigen situatie en aan te moedigen deze te veranderen en/of te leren hanteren. Jij staat centraal, als vrij mens met je eigen unieke gevoelens, waarden, normen en mogelijkheden. Onder professionele en individuele begeleiding, waarin je zelfredzaamheid wordt gestimuleerd, leer je richting te geven aan je eigen leven. Persoonlijke counselling kan je helpen om de balans in jezelf en je leven terug te vinden en jouw klachten te verminderen. Samen gaan we op zoek naar een oplossing binnen de grenzen van jouw eigen mogelijkheden. Ook kan ik ondersteunend zijn bij mogelijke keuzes en beslissingen waar jij voor staat. Dit kan ertoe leiden dat jij een eigen plan ontwikkelt over hoe jij verder wilt. Bij counselling word je aangemoedigd gevoelens te verwoorden, waardoor de problematiek verhelderd kan worden, ook kan er een spiegel worden voorgehouden waardoor meer inzicht in de situatie ontstaat. We zullen regelmatig blijven evalueren, om te kijken of we nog op de goede weg zitten en of het gestelde doel in zicht blijft. In het traject werken wij vanuit ervaringen uit het leven, werk, opleidingen en trainingen en ons gevoel (intuïtie).