Bedrijfscounselling

Bedrijfscounselling

Bedrijfscounselling is een effectieve methode om ziekteverzuim, motivatieproblemen of andere arbeidsgerelateerde problemen op te lossen. De bron hiervan kan in de werksfeer maar ook in de privé situatie liggen. Kortdurende, oplossingsgerichte begeleiding van de medewerker is dan essentieel bij het vinden van een oplossing en het terugdringen van het ziekteverzuim. Preventie is daarom een belangrijk toepassingsgebied van counselling. De kosten van ziekteverzuim of vermindering van prestaties zijn immers veel hoger dan de kosten van een kortdurend preventief counsellingstraject.

Counselling kan onder meer worden ingezet bij de volgende arbeidsgerelateerde situaties:

 • Stress, overspannenheid en burnout
 • Verzuimpreventie en reïntegratie
 • Motivatieproblemen
 • Problemen voortkomend uit de aard van de werkzaamheden
 • Aanpassingsproblemen bij verandering van functie of bij organisatieveranderingen
 • Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en communicatie in de werksituatie
 • Problemen uit de privé-sfeer die van invloed zijn op het werk

 

Preventie en ziekteverzuim

Preventieve counselling levert u de volgende voordelen op:

 • Het bespaart hoge ziektekosten door uitval
 • Het verhoogt de productiviteit en vitaliteit van de medewerker(s)
 • Het verhoogt de continuïteit van uw bedrijf
 • Het verbetert de dienstverlening
 • Het creëert een prettigere werksfeer

 

Professionele begeleiding

Counselling is een vorm van individuele psychosociale begeleiding. Counselling bevordert op professionele wijze en op basis van vertrouwen het herstel en evenwicht van de cliënt. Een counsellor ondersteunt en begeleidt personen bij situaties in zijn/haar werk die zij ongewenst, pijnlijk, ongemakkelijk of frustrerend vinden. De counsellor helpt de cliënten om de situatie waarmee zij zitten inzichtelijk te maken en leert hen beter omgaan met de bestaande problemen.